Plač sa do spoločnosti nehodí

Človek má vo svojej „vnútornej výbave“ množstvo emócií, ktoré môžeme ďalej deliť na skupiny. V základe ich môžeme rozdeliť na primárne a sekundárne ale v názore na ich presné delenie sa psychológovia nezhodujú. Paul Eckman zaradil 6 emócií do skupiny primárnych. Ide o radosť, smútok, strach, znechutenie, hnev, prekvapenie. Ďalší zo psychológov zaoberajúcich sa emóciami Robert Plutchik hovoril o kombinovaní emócií. Hovoril o tom, že podobne ako sa miešajú a kombinujú farby, kombinujú sa aj emócie a vytvárajú rozličné pocity. To znamená, že Eckmanove základné emócie slúžia ako stavebné kamene, z ktorých vznikajú odvodené zložitejšie pocity.

Primárne emócie majú všetci ľudia bez ohľadu na kultúru alebo vek a dokonca sú nositeľmi niektorých z nich aj vyššie živočíchy. Reakcia na primárne emócie je vrodená, ako napr. smiech alebo plač. No napriek tomu, že reakcie na ne sú vrodené, aj tak sú niektoré z týchto reakcií ako napríklad spomínaný plač odsudzované. Keď sa zamyslím nad odsudzovaním plaču, tak mi ako prví napadnú muži. Zrejme to vychádza z toho, že v priemere sú muži fyzicky silnejší ako ženy ale to znamená, že nemôžu prejavovať emócie? Myslím, že takéto rozlišovanie medzi mužmi a ženami nie je fér, veď predsa každý by mal mať právo prejaviť svoje pocity bez toho, aby sa bál, že ho všetci odsúdia.

Samozrejme sa to netýka len mužov ale mám pocit, že akonáhle niekto plače, musí mať na to poriadne dobrý dôvod, aby mu to „prešlo“. Dostáva otázky ako: „Čo sa ti stalo?“ alebo „Prečo zase plačeš? Bolí ťa niečo?“  no a asi najhoršie sú tie súdiace pohľady ľudí okolo teba. A ja neviem prečo, by som mala niekomu vysvetľovať dôvod, prečo som smutná a obhajovať si nárok na plač. To je ako keby sa za každým, keď sa na niečom zasmeješ ľudia na teba začali pozerať a pýtať sa prečo sa smeješ, či si videla niečo vtipné a vlastne prečo sa tak často smeješ. Je mi jasné, že smiech a plač sú odlišné veci a že každý vidí veselého človeka radšej ako smutného, ale nikto nie je stále veselý.

Myslím, že naše emócie by sme mali prejaviť bez ohľadu na to, čo si kto myslí. Po potlačení negatívnej emócie nebudeme šťastnejší.

-Julka