Na začiatok by som rada rozobrala, čo je to sexualita a čo sexuálna orientácia.

Sexualita – AKO sa cítime sexuálne, nerieši s kým máte sex, ale ako sa pri tom cítite, čo sa vám páči, čo vás priťahuje, vaše fantázie, úchylky

Sexuálna orientácia – S KÝM máme sex, kto vás priťahuje a nie čo, to druhé rieši sexualita, považujeme ju za súčasť sexuality

Koncept toho, že sexualita je fluidná nevyvracia existenciu sexuálnych orientácií. Rena McDaniel – sexuologička a terapeutka navrhuje, aby sme začali rozmýšľať o spektre. Na jednom konci máte ľudí, ktorý sa identifikujú ako žena a na druhom ľudí, ktorí sa identifikujú ako muž. McDaniel hovorí, že raz môžete byť viac priťahovaný feminínnou časťou spektra a raz viac tou maskulínnou. Čo neznamená, že si človek môže vybrať svoju sexualitu. McDaniel hovorí iba o stupni akým sme priťahovaný k jednému alebo k druhému pólu spektra.  Sexuálnu orientáciu si človek nevyberie. 

Možno si teraz hovoríte a nie je to vlastne celá podstata bisexuality? McDaniel hovorí, že bisexualita znamená, že ste priťahovaný rovnakým a aj opačným pohlavím alebo ľuďmi s rôznou rodovou identitou neustále. Nemusí to byť 50 na 50, ale priťahujú vás aj muži, ženy alebo non-binary ľudia. Pri fluidite vás raz priťahuje jedno pohlavie a raz druhé alebo feminínna stránka človeka a raz maskulínna. Nie všetci sú fluidný vo svojej sexualite.

Viac dievčat je fluidných ako chlapcov. Aj keď už sú aj muži, ktorí sa identifikujú ako zväčša heterosexuály. Vaša vlastná sexualita a sexuálna orientácia je občas mätúca. Pýtali sme sa vás aj na našom isntastories, či ste to niekedy spochybňovali alebo nie. Zo 155 ľuďoch, 95 ste klikli na možnosť, že ste to občas spochybňovali a že občas aj spochybňujete, 60 ľudí si boli istý svojou sexuálnou orientáciou.

Pre všetky moje zmätené zlatíčka. Nemusíte nikomu nič vysvetľovať a už vôbec nie samú seba a vašu sexuálnu orientáciu. Nemusíte na seba lepiť hocijakú nálepku. Ak chcete, pokojne do toho, ale vôbec nemusíte. Ako vidíte, to čo nás priťahuje, môže časom variovať. Čím viac spoznávame samých seba, či už aj po sexuálnej stránke, dozvedáme sa o sebe nové veci. Koncept sexuality a sexuálnej orientácie je oveľa zložitejší, ako si niektorí homofóbovia myslia. Nie, všetci nie sú heterosexuály. A stavím sa, že keby sa všetci viac zaujímali o svoju sexualitu, skúmali by ju a mali by otvorenú myseľ o niečom takom ako heteromormatívna spoločnosť by sme dlho nehovorili.

-Saška

Sexualita je fluidná, je to spektrum